Головна Жінки-математики Математичний довідник


Перетворення та рівняння Прогресії Графіки Вектори Тригонометрія Тригонометричні рівняння Тригонометричні функції Комбінаторика Похідні Інтегрування Логарифми Нерівності Дослідження функцій Трикутники Коло Чотирикутники Стереометрія
VІI. Тригонометричні функції

А. Знаки тригонометричних функцій
Б. Правила вираження тригонометричних функцій кутів

через тригонометричні функції кута
При відхиленні кута від вертикалі
функція змінюється на кофункцію (sin на cos, tg на ctg і навпаки). При відхиленні кута від горизонталі

функція не змінюється. Перед наведеною функцією ставитьс знак чверті вихідної функції.
Наприклад,

В. Періодичність
Для функцій y=sinx i y=cosx найменший додотний період Т=2П; для функцій y=tgx i y=ctgx - T=П

Г. Парність


Д. Значення тригонометричних функцій деяких кутів

З а у в а ж е н н я .

Hosted by uCoz