• <
XX стол≥тт¤
ћодерн
  • —альвадор ƒал≥
  • ¬.  анд≥нський
ћодерн(в≥д фр. moderne Ч нов≥тн≥й, сучасний) Ч стильовий напр¤м у Ївропейському та американському мистецтв≥ (переважно в арх≥тектур≥, образотворчому й декоративно-ужитковому мистецтв≥) к≥нц¤ 19 Ч початку 20 стол≥ть.

¬рубель "ѕол≥т ‘ауста ≥ ћеф≥стофел¤"
¬≥домий також ¤к нове мистецтво (Art nuovean), ёгендстиль (Jugendstil), стиль —ецес≥ону (Sezessionstil). ѕрагнучи створити новий стиль, представники модерну в≥дмовл¤лис¤ в≥д ≥сторичних запозичень, використовували умисно примхлив≥, м≥нлив≥ форми, вигадлив≥ л≥н≥њ, принципи асиметр≥њ ≥ в≥льного плануванн¤, нов≥ техн≥чн≥ од конструктивн≥ засоби дл¤ створен¤ незвичайних, п≥дкреслено ≥ндив≥дуал≥зованих буд≥вель, де вс≥ р≥шенн¤ п≥дпор¤дкован≥ Їдиному образно-символ≥чному задумов≥ й орнаментальному ритмов≥. яскравий приклад модерну Ч будинок з химерами  иЇв≥ (арх. ¬. √ородецький). ћодерн≥зм, у мистецтв≥ загальний терм≥н, що використовуЇтьс¤ дл¤ виниклих на початку 20 стол≥тт¤ спроб порвати з художн≥ми традиц≥¤ми 19 стол≥тт¤; заснований на концепц≥њ дом≥нуванн¤ форми на противагу зм≥сту. ¬ образотворчому мистецтв≥ пр¤мими представниками Ї абстракц≥он≥сти; у л≥тератур≥ - письменники, що експериментують з альтернативними формами опов≥данн¤; у музиц≥ - традиц≥йне пон¤тт¤ ключа було зам≥нено на атональн≥сть; в арх≥тектур≥ - функц≥онал≥зм ≥ в≥дсутн≥сть декоративност≥ розгл¤даЇтьс¤ ¤к центральна концепц≥њ.
Hosted by uCoz